Khách sạn Hong Kong II

0383 55 66 88 - 0982 333 248

Nhà hàng