Khách sạn Hong Kong II

0383 55 66 88 - 0982 333 248

Liên hệ

 

Khách sạn Hong Kong II

158 Lê Viết Thuật – Tp. Vinh, Nghệ An

Email: hongkongIIhotel@gmail.com

Phone: 0383 55 66 88 – 0982 333 248